• Przechowalnia 0
 • Kontakt


  w godz.
  od 08.00 - 16.00

   
    (+48) 505 435 255
  w godz. od 16.00 - 21.00

    (+48) 505 975 730

   
  GG:
  53112268


  Dane firmy:
  P.P.H.U. DRIFTMARK
  ul. Jaśminowa 2/4, Bielsko
  64-400 Międzychód
  NIP: 595-138-04-47

  Nr konta:

  mBank:
  47 1140 2004 0000 3702 6654 6250

  Opinie o P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał  Cenniki / Katalogi Producentów 2017 r.

  SCHEDPOL


  logo New trendy 2017  wana  logo-omnires


  logo-seahorse-252x300

  Idealne Komplety
  W KOMPLECIE TANIEJ ! ! !
  PROMOCJA styczeń - marzec 2016 r.

  KABINA+BRODZIK
  +
  SYFON 
  Darmowa wysyłka przy przelewie !
  Dopasuj brodzik i kabinę
  brodzik do kabiny - kabina do brodzika
  Wskaż dział aby dopasować !

  Tłumacz Google
  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  Regulamin

  REGULAMIN

  1. Postanowienia ogólne.

  1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.kabiny-brodziki.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;

  1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

  1.3 Sprzedawcą jest firma: P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał z siedzibą w Bielsku , 64-400 Międzychód ul. Jaśminowa 2/4 NIP: 595-138-04-47 REGON: 300415690

  1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

  2. Zakupy, płatności i dostawa.

  2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

  2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

  2.3 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru.

  2.4 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub transportu własnego producenta lub dystrybutora po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
  - dane do wysyłki,
  - wybór formy płatności (pobranie lub przelew),
  - wybór indywidualnych opcji dotyczących produktów, np. kolor zlewozmywaka
  - telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
  - ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

  koszt dostawy:
  a) za pobraniem: ustalane są indywidualnie i mogą być różne w zależności od gabarytów logistycznych produktów
  b) przedpłata na konto: darmowa wysyłka

  2.5 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:
  P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał , ul. Jaśminowa 2/4 , Bielsko , 64-400 Międzychód
  Nr konta - mBank: 47 1140 2004 0000 3702 6654 6250

  tytuł płatności: wpłata za zamówienie nr ……, pro forma nr: ……;


  2.6 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 07 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

  2.7 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

  3. Odstąpienie od umowy.

  3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno
  „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;


  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.:

  P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał , ul. Jaśminowa 2/4 , Bielsko , 64-400 Międzychód ,
  NIP: 595-138-04-47 , REGON: 300415690 , e-mail: biuro@kabiny-brodziki.pl , tel.: +48 782 714 496

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  3.2 Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

  W przypadku odstąpienia od umowy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał , ul. Jaśminowa 2/4 , Bielsko , 64-400 Międzychód , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;
  – Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.;


  3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  3.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
  1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  4. Reklamacja

  4.1 Reklamację prosimy zgłaszać e-mailem na adres: biuro@kabiny-brodziki.pl lub tradycyjnie listem poleconym na adres: P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał , ul. Jaśminowa 2/4 , Bielsko , 64-400 Międzychód

  4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:
  - zgłoszenie wady (usterki),
  - roszczenie,
  - dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

  4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

  4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

  5. Poufność i ochrona prywatności.

  5.1 Firma: P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał , ul. Jaśminowa 2/4 , Bielsko , 64-400 Międzychód
  jest właścicielem wszelkich treści i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

  5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

  6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię


  6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;

  6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

  6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
  1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
  2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
  3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

  6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;

  6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.


  7. Postanowienia końcowe.

  7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

  7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

  7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

  7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

  7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
  1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
  1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
  2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
  1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
  2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

  7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

  7.7 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").


                                                                                                            Międzychód , 25.12.2014 r.
                                                                                                            (miejscowość i data)


  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:
  P.P.H.U. DRIFTMARK Jacek Gwizdał , ul. Jaśminowa 2/4 , Bielsko , 64-400 Międzychód ,
  NIP: 595-138-04-47 , REGON: 300415690 , e-mail: biuro@kabiny-brodziki.pl , tel.: +48 782 714 496


  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*):

  – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………….;

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

  – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….;

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

  ………………………………………………………………………………………………….

  Data …………………………………

  (*) Niepotrzebne skreślić.

  Kabiny-brodziki.pl to sklep z armaturą łazienkową, renomowanych światowych marek. W swojej ofercie posiadamy między innymi: brodziki posadzkowe, odpływy liniowe, oraz tradycyjne brodziki. Do wyposażenia kabin prysznicowych, proponujemy oryginalne włoskie deszczownice, baterie prysznicowe w stylu retro oraz bardzo popularne wśród naszych klientów zlewozmywaki kuchenne. Proponujemy również, kabiny prysznicowe, nowoczesne wanny, a do wyposażenia kuchni jako nowość polecamy zlewozmywaki granitowe. Do instalacji kabin bez brodzików, oferujemy brodziki podpłytkowe lub brodziki stabilsound. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu.
  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.